Om oss på FÖRSTA HJÄLPEN SAFE

Vi utbildar i hjärt - och lungräddning och hjälper er hitta rätt hjärtstartare Vi utbildar i hjärt - och lungräddning och hjälper er hitta rätt hjärtstartare

FH SAFE AB grundades av Susanne Milestad för 15 år sedan. Susanne har mångåring erfarenhet inom både intensivvård och akutsjukvård från både sjukhus och ambulansverksamhet. Hon är i grunden utbildad narkossköterska. Susanne utgör tillsammans med sitt trogna gäng av erfarna utbildare och sjukvårdare det team som kan komma till din arbetsplats och utbilda dig. 

Susanne startade företaget då hon insåg bristen på hjärtsäkra arbetsplatser i vårt samhälle. På en hjärtsäker arbetsplats bör det finnas en defibrilator tillgänglig inom en minuts radie. Därtill ska också medarbetarna vara väl medvetna om hur HLR utförs.  Personalen behöver därför utbildas i hjärtlungräddning med defibrillering, så att vem som helst omedelbart kan utföra defibrilleringen om ett hjärtstopp inträffar. Det är här vi på Första Hjälpen Safe kommer in i leken. 

För att säkerställa en hög nivå på respektive sjukvårdsutbildning har samtliga medarbetare instruktörutbildning i bl.a. HLR och D-HLR, och all personal arbetar i direkt anslutning till ambulanssjukvård. Flertalet instruktörer är sjuksköterskor med specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Vi vet vilka svårigheter som kan uppstå och delar naturligtvis med oss av våra egna tips och erfarenheter. Vi jobbar alltid med den senaste tekniken och ser alltid till att vu har den bästa möjliga utrustningen med oss vid utbildning. 

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Två tredjedelar av dessa dödsfall sker utanför sjukhus och den stora delen sker till följd av ett hjärtstopp. En kunnig personal och en defibrilator på arbetsplatsen kan vara skillnaden mellan liv och död. 

 

Våra partners

Nedan ser ni de företag som vi arbetar med för att säkra kvalitén på våra utbildningar och de hjärtstartare som vi erbjuder

Elisabeth - utbildningsdeltagare och anställd på Länsförsäkringar: 
"Jag gillade utbildningen, framförallt att den innehöll mycket praktik. Det är mycket jobbigare än vad man kan föreställa sig att utföra hjärt- & lungräddning, så det var nyttigt att få prova på ordentligt. Att kunna HLR borde vara en självklarhet för alla”

urval av företag som anlitat oss