Instruktör hlr/d-hlr

Deltagaren blir efter utbildningen instruktör i hjärt-lungräddning och får självständigt organisera och genomföra utbildningar inom respektive område. Instruktörsutbildningen kräver inga medicinska förkunskaper utan kan genomföras av alla som är intresserade. Kompetens. Ett krav är genomgången grundutbildning i HLR under de senaste 6 månaderna.

För att säkerställa en hög nivå på respektive sjukvårdsutbildning har samtliga medarbetare instruktörutbildning i bl.a. HLR och D-HLR, och all personal arbetar i direkt anslutning till ambulanssjukvård. Flertalet instruktörer är sjuksköterskor med specialistkompetens inom anestesi och intensivvård. Vi vet vilka svårigheter som kan uppstå och delar naturligtvis med oss av våra egna tips och erfarenheter.

Kontakta oss för mer information