bARN-HLR

Barn HLR är vad kursen kallas i folkmun, men det riktiga namnet är livräddande första hjälp till barn. Denna kurs riktar sig till dig som vill kunna göra hjärt- och lungräddning på barn från 0 till 8 år.

Deltagarna skall efter genomgången kurs säkert känna igen medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt-lungräddning. Utbildningen förutsätter inga förkunskaper i hjärt-lungräddning. Utbildningen är upplagd enligt Svenska Cardiologföreningens riktlinjer.

Kontakta oss för mer information