Utbildningar I HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

DSC_3558

Vi på FH Safe utbildar först och främst i hjärt-lungräddning men kan även erbjuda utbildningar i första hjälpen och akutsjukvård. Vi erbjuder HLR-kurser både som grundutbildning och som instruktörsutbildning, allt enligt HLR-rådets riktlinjer. De utbildningar vi erbjuder finner du på höger sida under rubriken utbildning. 

Vi genomför utbildning i HLR och övriga utbildningar på plats hos våra kunder, för att effektivisera er tid och tillgänglighet på bästa sätt. Om denna möjlighet inte finns så ordnar vi en utomstående lokal som passar båda parter vid utbildningstillfället. 

Våra utbildningar i HLR följer Svenska HLR-rådets rekommendationer och riktlinjer. Vart fjärde till femte år revideras riktlinjerna inom hjärt- lungräddning för att följa senaste vetenskap inom området och ge bästa omhändertagande med målet att öka överlevnaden vid plötsligt oväntat hjärtstopp. Därför lägger vi stor vikt vid att anpassa och förbättra våra utbildningar efter dessa riktlinjer och rekommendationer 

Erfarna HLR-instruktörer

Alla våra utbildningar i HLR genomförs av instruktörer som alla har mer än 30 års erfarenhet från ambulans, räddningstjänst eller akutsjukvård vilket gör oss till de bästa på marknaden. Alla våra utbildare har valts ut med omsorg och med stor hänsyn till dess kunnighet samt pedagogiska förmåga. Tack vare våra utbildares erfarenhet kan vi ge dig sanningsenliga utbildningar där vi kopplar fakta till verkliga händelser. 

På vänster sida finner du de utbildningar vi erbjuder. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

garanterad kundnöjdhet - är du inte nöjd får du pengarna tillbaka